I. COAGULANT ORGANIC FORMULA

Berfungsi sebagai coagulant untuk proses penjernihan air  atau untuk proses limbah (water/waste treatment/sewage treatment).

Berfungsi sebagai coagulant untuk proses penjernihan air  atau untuk proses limbah (water/waste treatment/sewage treatment).

Berfungsi sebagai coagulant untuk proses penjernihan air  atau untuk proses limbah (water/waste treatment/sewage treatment).

II.  COAGULANT IMPROVE FORMULA

Berfungsi sebagai coagulant untuk proses penjernihan air  atau untuk proses limbah (water/waste treatment/sewage treatment).PAC Improve

 

III. FLOCULANT

Sebagai Floculant Digunakan untuk proses pengolahan limbah dengan kadar logam tinggi, juga untuk kimia bantu untuk proses floatasi (dissolved air floatation)

Sebagai Floculant Digunakan untuk proses penjernihan air baik pada WTP/STP/WWT bersifat Cationic

TCM 5 CO30AC FA 1090 MP 1090 TFC 4143 WE 9010 QTF